• ബാനർ

ഞങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ

1984 മുതൽ പ്രൊഫഷണൽ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മെഡലുകളും മെഡലുകളും നിർമ്മാതാവാണ് വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ലോഗോ/വർണ്ണം/പ്ലേറ്റിംഗ്, കൊത്തുപണി എന്നിവയോടുകൂടിയ ഗുണനിലവാരമുള്ള മെഡലുകളും മെഡലുകളും, മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ, ഇവൻ്റുകൾ, മത്സരങ്ങൾ, ലീഗുകൾ, ടൂർണമെൻ്റുകൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും വിജയികൾക്കും പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിന് മികച്ചതാണ്. വലിയ ഇവൻ്റുകൾ, സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബുകൾ, സ്‌കൂളുകൾ, ഒളിമ്പിക്/ ലോകകപ്പ്/ മാരത്തൺ തുടങ്ങിയ ആക്‌റ്റിവിറ്റി ക്ലബ്ബുകൾക്കും മറ്റ് നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര, പ്രാദേശിക ഇവൻ്റുകൾക്കും മെഡലുകളുടെ ഒരു വലിയ ശ്രേണി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രെറ്റി ഷൈനി ഗിഫ്റ്റുകൾ.വ്യവസായ പ്രമുഖനെന്ന നിലയിൽ 37 വർഷത്തിലധികം അനുഭവപരിചയമുള്ളതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കായികവിനോദത്തിനോ പ്രവർത്തനത്തിനോ ബിസിനസ്സിനോ പ്രത്യേകമായ മെഡലുകളിലും മെഡലുകളിലും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മികച്ച വിലകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.