• ബാനർ

ഞങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ശേഖരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് Lanyards, ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻ്റ് അവരുടെ ബ്രാൻഡിംഗ്, കോൺഫറൻസ് സമയത്ത് ലോഗോ, ക്ലബ്ബുകൾ, ഔട്ട്ഡോർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ ജനപ്രിയമായ ഇനമായി മാറുന്നു. പോളിസ്റ്റർ, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, നെയ്ത, നൈലോൺ തുടങ്ങിയ വിവിധ സാമഗ്രികളിൽ ലാനിയാർഡുകൾ നൽകാം. സാധാരണ ലാനിയാർഡുകൾ ഒഴികെ, എൽഇഡി ലാനിയാർഡുകൾ, റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലാനിയാർഡുകൾ, ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ ലാനിയാർഡുകൾ, ക്യാമറ സ്ട്രാപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ ലാനിയാർഡുകളുടെ പ്രത്യേക ഉപയോഗം ഇതിന് നൽകാം. ഓൺ.വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയലുകൾ, ആക്സസറികൾ ലാനിയാർഡുകളുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനം നൽകുന്നു.ഏത് അവസരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നത് പ്രശ്നമല്ല, അതിന് അനുയോജ്യമായ ലാനിയാർഡുകൾ കണ്ടെത്താനാകും. നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ സെയിൽസ് ടീമിന് പ്രൊഫഷണൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും.